Pentru proiectarea unui sistem de irigatii este nevoie de cateva date, si anume:
 
> Sola (terenul):
> Forma terenului
> Topografie
> Obstacole (clădiri, arbori, linii electrice etc.)
 
Agronomie:
 
> Tipul de culturi (porumb, grâu, sfecla de zahăr, legume etc.)
> Tipul de sol (nisip, lut, argilă)
 
Disponibilitatea energiei și a apei:
 
> Poziția transformatorului electric și a tensiunii disponibile. În cazul în care nu există linii de alimentare se poate folosi generator diesel sau energie solară în anumite cazuri (nu pentru pompe).
> Resurse de apă disponibile (râu, lac, puțuri), cantitatea (m3, m3 / h) și calitatea (pH, particule solide etc.)
> Alte informații relevante privind proiectul care pot avea un impact cu privire la alegerea sistemului de irigare.
 
Studiu de caz.
 
Pasul 1:
 
Localizarea terenului pe Google Earth si desenarea limitelor acestuia.
 
Pasul 2:
 
Analiza nevoilor de apa
Parametrii câmpului:
-Suprafața;
-Topografie: max. Pantă;
-Tipul culturii;
-Clima in zona;
-Tipul de sol;
-Cerere maximă de apă, mm / zi.
 
In functie de parametrii de mai sus se calculeaza nevoile de apă pe suprafata totala in functie de cererea maxima de apa(mm/zi) si timpul efectiv de irigare/zi.
 
Pasul 3:
 
Alegerea sistemului de irigare.
 
Alegerea unei soluții de irigare înseamnă obținerea unui compromis între toate aspectele proiectului: nu numai aspecte agronomice și tehnice, ci și constrângeri legate de timp și logistică, aspecte juridice, costuri de investiții, costuri de funcționare, etc.
 
Alegerea se bazează de exemplu pe:
Caracteristicile câmpului (topografie, formă, distanță la apă ...)
Obiectivele de acoperire
Cererea de la client și constrângerile particulare
Costul soluției:
Costuri de investiții
Costuri de funcționare întreținere
Schema de irigare (norma de udare, timp efectiv de udare pe zi, pe lună)
 
Exemplu de proiect: tambur Irifrance Optima 1020, diametru PE 100mm-lungime 410 m pentru 25 de hectare +pivot solar cu 5 travee pentru 28.5 hectare.

 
Plansa Proiectare

Interesat de cele mai moderne soluții de irigat?

Dați-ne voie să vă facem o ofertă imbatabilă!